Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225
szyld

Sprawozdania finansowe

Ośrodek KOTERIA powstał w 2009 roku i został sfinansowany
 • w 52% ze środków własnych (dzięki darowiźnie i spadkowi Pani Zofii Nowak) ,
 • w 29% z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • w 19% z Urzędu Miasta Warszawy.
Skrupulatnie i rzetelnie rozliczamy się z każdej przekazanej nam złotówki. Co roku sporządzamy sprawozdania finansowe które w sposób szczegółowy przedstawiają wydatki związane z działalnością KOTERII. Wszystkie sprawozdania są dostępne na naszej stronie. Każdy kto interesuje się sposobem wydatkowania pieniędzy, jakie zostały przekazane na rzecz fundacji, może poniżej zapoznać się z dokumentacją finansową ośrodka.

1. Sprawozdanie merytoryczne.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Rozliczenie dotacji z U. M. St. Warszawy.

 • Sprawozdania Fundacji za rok 2011

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Rachunek zysków i strat.
3. Sprawozdanie merytoryczne.

 • Sprawozdania Fundacji za rok 2012

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
3. Rachunek zysków i strat.
4. Sprawozdanie merytoryczne.

 • Sprawozdania Fundacji za rok 2013

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
3. Rachunek zysków i strat.
4. Sprawozdanie merytoryczne.

 • Sprawozdania Fundacji za rok 2014

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
3. Rachunek zysków i strat.
4. Sprawozdanie merytoryczne.

z wykonania zadania publicznego dofinansowanego z PO FIO w 2009 r.

 • Dotacje Urzędu Miasta

 • rokzabie-
  gów
  (szt)
  dotacja
  (zł)
  środki własne
  (zł)
  koszt całko-
  wity
  (zł)
  koszt jedn.
  (zł)
  koszt jedn.
  z dota-
  cji
  (zł)
  20091.38766.555276.014342.56924748
  20101.725175.564170.967346.531201102
  20111.706190.555191.090381.645224112
  2012*1.020100.000124.400224.40022098
  razem5.838532.674762.4711.295.14522291
  * do 31.07.2012

  Coroczne dotacje z UM Warszawy dotyczyły tylko kotów warszawskich i tylko część rocznej działalności. Można powiedzieć, że jeden pacjent kosztował nas przeciętnie 220 zł (w tej kwocie zawiera się zabieg, przetrzymanie i ew. leczenie) z czego dotacja pokrywała 90 zł. Sądziliśmy więc, że Koteria jest dla Warszawy tania i efektywna. Zaś dzięki całorocznej dostępności bezpłatnych zabiegów bezpośrednio dla każdego opiekuna - także skuteczna w rozwiązywaniu problemu kotów miejskich.

szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932