Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Dotacje Urzędu Miasta

Dotacje Urzędu Miasta 2016 r.

Cel 1: Opieka weterynaryjna (sterylizacje/kastracje, leczenie)
Cel 2: Dokarmianie zwierzat
Cel 3: Poprawa warunków bytowania zwierzat 13 500
nazwa organizacji adres e-mail/ strona internetowa/ tel.
dotacja
Fundacja Ochrony Zwierząt Bezpieczna Przystań

annawydra@bezpiecznaprzystan.org.pl
www.bezpiecznaprzystan.org.pl
facebook.com/fundacjabezpiecznaprzystan

tel.: (22) 835 64 38 godz: 16-18 pn - pt

45 000

Fundacja JOKOT
jokot@jokot.pl
adopcje@jokot.pl
www.jokot.pl

tel.: 535 302 310 kastracje
godz: 17.00 -20.00 pn - pt

tel.: 519 689 130 adopcje

100 000
Fundacja Królewska

biuro@fundacjakrolewska.pl
adopcje@fundacjakrolewska.pl
pomoc@fundacjakrolewska.pl
www.fundacjakrolewska.pl
www.facebook.pl/fundacjakrolewska

tel.: 514 005 929

25 000
Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami

mfoz@interia.pl
www.facebook.com/MFOZ.Warszawa

tel.: (22) 823 01 72
tel.: 661 029 058

20 000
Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych „Mruczek”

urszula.durska@gmail.com
www.mruczek.free.ngo.pl

tel.: 606 083 546
tel.: 606 940 162

30 000
Fundacja Opieki nad Zwierzętami „CANIS”
canis.org@gmail.com
www.canis.org.pl

tel.: 693 349 978

50 000
Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych „Filemon”

stowarzyszenie.filemon@o2.pl

tel.: 532 660 146

45 000
Fundacja Azylu "Koci Świat"

fundacja@kociswiat.org.pl
www.kociswiat.org.pl

tel.: 501 229 999

80 000
Fundacja Koty z Grochowa kotyzgrochowa@gmail.com
www.facebook.com/kotyzgrochowa

tel.: 691 668 044
tel.: 606 243 797

20 000
Fundacja na Rzecz Opieki Nad Zwierzętami – „SFORA” tel.: (22) 841 97 43
tel.: 603 104 619
tel.: 502 140 307
20 000
Znajdki Przytulisko k/Radzymina

znajdki2012@gmail.com
www.znajdki.pl

tel.: 664 821 160

30 000
„MIKROPSY”

mikropsydoadopcji@)o2.pl
www.mikropsy.org

tel.: 515 992 305
godz: 16.00 - 19.00 pn - pt

10 000
Fundacja Szanowny Pan
Kot

warszawa@szanownypankot.org
szanownypankot.org

tel.: 697 696 695
godz:16.00 - 20.00

10 000
„Fundacja Dla Zwierząt Pazurek”

ipieczonka@szrm.pl
fundacjapazurek@gmail.com
www.fundacja-pazurek.pl

tel.: 500 083 092
godz.: 7.00 - 9.00 i 16.00 – 22.00

35 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek

agnieszka.marszycka@fretek.org
agnieszka.waszczuk@fretek.org
www.fretek.org

tel.: 784 442 462
tel.: 607 348 842

13 500
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt -VIVA

biuro@viva.org.pl
www.viva.org.pl
tel.: (22) 828 43 29

Kontakt do wolontariuszy można znaleźć na stronach internetowych grup:
Grupa Pomocy – Kotom – Mrau,
Interwencje – Viva, Koty i Spółka,
DT Kocia Łapka, ProFelis, Koty spod Mostu.

70 000
Fundacja „Kocialandia”

kocialandia@wp.pl
www.kocialandia.pl

tel.: (22) 240 64 40

40 000
Fundacja dla Zwierząt „ARGOS”
--------------------
Ośrodek dla kotów miejskich KOTERIA

www.argos.org.pl
fundacja@argos.org.pl

tel.: (22) 615 52 82
-------------------------------
www.koteria.org.pl
koteria@argos.org.pl

tel.: 603 651 044
tel.: 535 870 225
tel.: 502 642 932

100 000

Fundacja Amstaff Azyl

info@amstaffazyl.pl
www.facebook.com/amstaffazyl

tel.: 662 000 991
tel.: 660 005 775

9 000
Fundacja „Bezdomniaki”

fundacjabezdomniaki@gmail.com
www.facebook.com/fundacjabezdomniaki

tel.: 602 608 109

20 000
Fundacja "Azyl pod Psim Aniołem"

biuro@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl

tel.: 501 258 303
tel.: 509 117 723

40 000
suma dotacji
812 500

Dotacje Urzędu miasta a latach 2007-2015
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
(sterylizacje, kastracje, leczenie, dokarmianie, poprawa warunków bytowania)
w tysiącach
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
700 850 850 857 930 920 930 850 850
Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy
w tysiącach
50 49,315 50 42,990 70 70 50    

Zobacz także:
szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932